A Földművelésügyi Minisztérium 2017.03.03. napjától elrendelte az országos tűzgyújtási tilalmat.

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/allami-foldekert-feleleos-allamtitkarsag/hirek/matol-tilos-az-erdokben-tuzet-gyujtani

Határozat