Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

2016. Március 24.

Tisztelt Kaskantyúi lakosok, intézmények, vállalkozások!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem közművel (azaz nem közműves csatornahálózatban) összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére milyen jogszabályi előírások vonatkoznak, illetve hogy településünkön ki végzi a közszolgáltatást, és milyen elérhetőségeken áll az Önök rendelkezésére.

 

A 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet rendelkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól.

A Kormányrendelet1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.

6. § (1) A közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (3) bekezdés c) pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a települési önkormányzat képviselő-testülete köti meg.

(2) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,

c) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a 3. § (3) bekezdés a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.

 

A fentebb idézett jogszabályi helyek betartásának érdekében Kaskantyú Község Önkormányzata a pályázati eljárás nyertesével, a Gulyás és Társa Kft-vel kötött kizárólag közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, azaz csak ő jogosult a tevékenység végzésére Kaskantyún.

 

Így minden ingatlan Kaskantyú község közigazgatási területén, amennyiben az ingatlanon vízfelhasználás történik KÖTELES A KÖZSZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VENNI, ezzel bizonyítva, hogy a keletkező háztartási szennyvizet a jogszabályoknak előírt módon gyűjtötte és átadta azt az arra jogosult begyűjtőnek. A begyűjtő a szennyvizet a Kiskőrösi szennyvíztisztító telepre szállítja, és ott átadja a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft-nek. Aki a közszolgáltatást nem veszi igénybe, talajterhelési díjat köteles fizetni, amely jelentős összegű lehet.

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtő, mint közszolgáltató Kaskantyú településen:

 

Gulyás és Társa Kft.

képviseli:Gulyás István ügyvezető

tel.: 06 20 957 52 27

 

Kérjük a tisztelt lakosságot, intézményeket és vállalkozásokat, hogy a fentiek ismeretében keressék a közszolgáltatót! 

                                                        Filus Jánosné

                                                            jegyző