RENDELETEK

 

 

 

 

A képviselők tiszteletdíjáról

Helyi adókról szóló rendelet

A község címeréről, zászlajáról és annak használatáról

A közterületek használatáról

Az önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

A Kaskantyú községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet

Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

A helyi építési szabályokról

Kaskantyú község hulladékgazdálkodási tervének kihirdetéséről

A helyi környezet védelméről, a közterületek, ingatlanok rendjéről

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A házasságkötések hivatali helyiségen, valamitn hivatali időn kívüli enegdélyezéséről

A mezei őrszolgálatról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól

Szociális ellátásokról szóló rendelet

Gyermek étkeztetési térítési díjak megállapítása

Első lakáshoz jutók támogatása

Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A köztemető fenntartásáról és a temetkezésről

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Szociális célú tüzifa támogatás

Házi segítségnyújtás szakmai programja

Étkeztetés szakmai programja