KOMÉDIÁS KOMPÁNIA

Az amatőr színjátszó csoport több, mint 20 éve működik a községben, a tagjai között minden korosztály képviselteti magát.

A csoport profilja sajátos, egyedi szórakoztató műsor létrehozása, majd bemutatása a községben. Ez a fajta produkció unikumnak tekinthető a régiónkban.

A faluvetélkedő az elmúlt években a nagy érdeklődésre tekintettel 3 naposra bővült, amelyet minden év február végén vagy március elején kerül bemutatásra. A csoport igazi csapatként működik, hiszen belőlük kerülnek ki az alkotók, a szereplők, a jelmezesek és díszletesek. Mindenki igyekszik kivenni a részét a feladatokból. A csoport közel 70 főt számlál, struktúráját tekintve megtalálható a 6 éves óvodástól a 70 éves nyugdíjasig mindenféle korosztály, nők, férfiak vegyesen. Az állandó taglétszám kb. 40 fő, több család (szülő-gyerekek, felnőtt testvérek) vesz részt teljes létszámmal a produkcióban. Közöttük megtalálhatók gazdálkodók, a szakmunkások, diákok, pedagógusok, közalkalmazottak. Az évek során változik a tagok összetétele, de szerencsére mindig van új jelentkező is. A résztvevők családias légkörben érezhetik magukat, hiszen a szereplők a kicsi gyerekeiket is bevonták a jelenetekbe, az ő szerepeltetésükről az alkotók mindig gondoskodtak. A kezdetben kicsik mára már középiskolások, dolgozók lettek, akik maguk is kiveszik részüket az alkotó munkából. Vannak olyan karakterek is, akiknek személyre szabottan írnak a szerzők szerepet Az alkotók között szerepel tánctanár, könyvtáros és újságíró. A faluvetélkedőt óriási érdeklődés övezi. A környező településekről is érkeznek vendégek. A sikeres előadásoknak köszönhetően több felkérés is érkezett a csoporthoz a produkció más településen való bemutatására. A vetélkedő tartalmi része is megújult az idők folyamán, a kezdeti tényleges vetélkedés mostanra egyedi, sajátos hangvételű showműsorrá alakult. Működésük a február végi, immár három napos hagyományos kulturális bemutatón csúcsosodik ki. Az aktuális témát közösen választják ki, de minden egyéni kezdeményezést is figyelembe vesznek. Ezután a „szerzők” megírják a jeleneteket, a tánccsoport vezetője megfelelő táncokat keres a témához. A csoporton belül az ügyes kezű asszonyok, férfiak készítik a jelmezeket, díszleteket. A vetélkedőt sokan támogatják önzetlenül munkájukkal, eszközeikkel: asztalosok, festők, fodrászok, varrónők, kozmetikus. A színpadi próbákat a szerzők irányítják. A műsort minden alkalommal a helyi tánccsoportok bemutatója kezdi, akik szakképzett tánctanár által megkomponált koreográfiára mutatják be műsorukat. Az előadás megfelelő technikai minősége érdekében a hangosítást szakember irányításával biztosítják a bemutató alatt. Az előadás egész estét betöltő zenés, táncos, humoros, vidám produkció, amelyet összesen mintegy 70-80 résztvevővel valósítanak meg. Az érdeklődés jelentős, ezért az előadást másod, majd harmadnap is meg kell ismételni, így összességében közel 1000 ember láthatja évenként. Az elmúlt években több helyre hívták a csoportot fellépni falunapokra, szüreti napokra. Sikerként könyvelheti el a Komédiás Kompánia azt a tényt, hogy felkérték őket egy oktatófilmben való szereplésre, amely film elnyerte a Bács-Kiskun megye legjobb diszkóbaleset szimulációja címet. A következő évi vetélkedő lehetséges témái már megvannak, ezek közül a legalkalmasabbat a nyár folyamán választják ki az alkotók.

A községben amatőr néptánccsoport is működik A néptánc oktatása az óvodában kezdődik, majd az általános iskolában szakkör formájában folytatódik. Az általános iskolából kikerült tanulók számára lehetőség van a tánctudás színvonalának növelésére, mert középiskolás tánccsoport is működik. Ők már társastáncot is tanulnak. A település életében fontos helyet foglalnak el a táncosok, hiszen minden eseményen jelen vannak, színesítve ezzel a kulturális élet palettáját. Az együttes csoportjai a szomszéd települések kulturális rendezvényein is több alkalommal részt vesznek. Egyik legjelentősebb bemutatkozási lehetőségük éppen a faluvetélkedő, ahol minden korcsoport képviselteti magát.

A bemutató sikere ad erkölcsi támogatást a csoport együtt maradására, s ösztönzi őket a következő évi műsor elkészítésére. A csoport irányítása demokratikusan történik, a fontosabb kérdésekben közösen döntenek. A szakmai irányítást az oktatásban és a közművelődésben dolgozó szakemberek segítik társadalmi munkában. Az előadások anyagi feltételeit pályázatok és magán személyek támogatásából teremtik elő. (A Komédiás Kompánia előadásairól képeket a galériában talál az érdeklődő.)