Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún

2022. Február 14.

Kedvezményezett neve: Kaskantyú Község Önkormányzata

Projekt címe: Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040

Támogatás összege: 180 000 000 Ft

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2023. 02. 28.

A projekt célja: Kaskantyú község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartására záportározó létesítése. Kaskantyú településen rendkívül gyakoriak a vízkáresemények, mely szükségessé és indokolttá tette a helyzet kezelését. A projekt ezen túl hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez is.

A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett résznek vízelvezetését ellátni. A tervezett víztározó kialakításának a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön tározásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető. Ha a víztározó feltöltött, akkor a talajvíz utánpótlása biztosítva van, viszont, ha a víztározó ürül, párolgási vesztesége van, akkor a talajvíz beáramlása lehetséges, ezáltal a talajvízszint szabályozása is kezelhető.

https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/csapadekviz-elvezetese-es-megtartasa-kaskantyun?iframe=true”></iframe>